Follow

Vi har bytt poddplattform till Anchor så nu kan du lämna röstmeddelande till oss. Det bästa av allt... du behöver inget konto eller logga in.
anchor.fm/vardagsteknik/messag

· · Web · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Linux.Pizza

A instance dedicated - but not limited - to people with an interest in the GNU+Linux ecosystem and/or general tech. Sysadmins to enthusiasts, creators to movielovers - Welcome!