@vardagsteknik Håller med att Chromebook är en mycket trevlig soffdator. Lång batteritid, lätt och snabb att komma igång.
Tyvärr har min ganska många år på nacken och har inget stöd för Android- och Linuxappar.

Sign in to participate in the conversation
Linux.Pizza

A instance dedicated - but not limited - to people with an interest in the GNU+Linux ecosystem and/or general tech. Sysadmins to enthusiasts, creators to movielovers - welcome