Follow

veckans avsnitt går vi bärsärk på hur Google uppför sig. Ade ger oss en riktig rant om Googles presentation av Pixel 3. Artfors däremot har problem med sin Ticwatch Pro och veckans spänningsmoment är: kommer klockans batteri att hålla hela inspelningen?
vrdg.tech/HygaSz

Sign in to participate in the conversation
Linux.Pizza

A instance dedicated - but not limited - to people with an interest in the GNU+Linux ecosystem and/or general tech. Sysadmins to enthusiasts, creators to movielovers - welcome