I nästa avsnitt tänkte vi prata lite om att komma ihåg. Hur gör du för att hålla dig "alert"? Vem eller vad påminner dig om vem som fyller år, att mjölken ska köpas eller hur för du din att göra lista? Kom med dina tio och idéer. Här på telegram eller via mail.

Veckans fråga: Vilken telefon ska jag låna ut till min dotter?

Show older
Linux.Pizza

A instance dedicated - but not limited - to people with an interest in the GNU+Linux ecosystem and/or general tech. Sysadmins to enthusiasts, creators to movielovers - Welcome!