Follow

After a few weeks with my kids 24/7 - I have started to speak like them.

My grammar is fucked.

· · Web · 3 · 2 · 15

@shapr

Dom kan några engelska ord, men det är tack vare pokemon :P

Annars är det bara svenska

@selea jag önskar en plats att tala svenska istället bara skriva
Men jag bor nära till Washington DC, kanske en plats har?

@shapr

Har faktiskt ingen aning om var man kan hitta svensktalande i USA, kanske i Minnesota? :P

@shapr @selea finns det inget "svenskt" fik i närheten. Ett ställe där många svenska träffas och umgås.

My family and I moved abroad when I was around 16. That is when I started to learn English. I talked to little children a lot because kids talk slower than adults and pronounce words more distinctly. Yes, kids helped me learn English.
@selea

Sign in to participate in the conversation
Linux.Pizza

A instance dedicated - but not limited - to people with an interest in the GNU+Linux ecosystem and/or general tech. Sysadmins to enthusiasts, creators to movielovers - Welcome!