@joacim Nu har jag f***at hela dagen. Eftersom jag nästan rodnar varje gång är det dags för ett nytt alias.

Det får nog bli suck efter som jag är så trött på alla mina felslag på tangentbordet.

För övrigt tror jag att min gamla skrivmaskinslärare skulle tycka att thefuck är snäppet värre än tipex.

Hey Fedi,
What's a simple #mailinglist software to set up? For a low-frequency, small group, max 50 participants (parents in my kid's class)?

#askFedi

Linux.Pizza

A instance dedicated - but not limited - to people with an interest in the GNU+Linux ecosystem and/or general tech. Sysadmins to enthusiasts, creators to movielovers - Welcome!