Hur gör ni andra med Mastodon? Måste man skapa ett konto på varje enskild "server" eller hur funkar det?

Follow

@tokc nej, du kan följa personer från alla olika instanser, det är det som är det fina med att det är federerat. det enda som skiljer olika instanser åt är innehållet i local timeline och federated timeline. så du behöver bara ett konto. om du vill söka efter en person på en annan instans så gör du det med @handle@instans.tld

Sign in to participate in the conversation
Linux.Pizza

A instance dedicated - but not limited - to people with an interest in the GNU+Linux ecosystem and/or general tech. Sysadmins to enthusiasts, creators to movielovers - Welcome!